• Header 1600x500

Miljöarbete & GEO Certifiering

Miljöarbete

ÖGF:s Ban- och miljökommitté arbetar aktivt med att stimulera klubbarnas miljöarbete och få resp golfklubb att upprätta en miljöplan. De flesta klubbar i distriktet arbetar redan idag på ett miljömedvetet vis och har miljöfrågorna i fokus.

Miljöfrågan är den fråga som mest kommer att påverka svensk golf på alla nivåer de närmaste åren. Klimatförändringar, Lagar och restrektioner, Begränsad tillgång på resurser, Allmän opinion och politiskt stöd.

SGF:s Miljödiplom

Miljödiplomet är ett bevis på att klubben upprättat en miljöplan och därmed påbörjat ett mer aktivt miljöarbete. Vidare har varje klubb formulerat en Miljöpolicy som ska vara antagen av resp klubbs årsmöte. Totalt har nu 15 av distriktets 20 klubbar SGF:s miljödiplom. En gång per år sker revidering av miljöarbetet hos de klubbar som erhållit SGF:s Miljödiplom.

Följande klubbar her erhållit SGF:s Miljödiplom:
Flemminge GK, Ingelsta GK, Landeryds GK, Linköpings GK, Norrköpings GK, Omberg Golf AB, Vadstena GK, Vreta Klosters GK, Vårdsbergs GK, Östad Golf AB, Söderköpings GK, Finspångs GK, Bråvikens GK, Mjölby GK, Motala GK    

GEO:s miljöcertifieringsprogram

geocertified

För att möta de utmaningar golfen står inför behövs ett trovärdigt miljöcertifieringsprogram som hjälper golfanläggningar att förbättra sitt miljöarbete, spara pengar, hantera nya lagar och restriktioner och kommunicera golfen som en miljövänlig idrott.

Golf Environment Organization (GEO) erbjuder ett internationellt miljöcertifieringsprogram anpassat till nationella och lokala behov.

Som första klubb i Östergötland, har Mjölby GK under året blivit certifierad enligt miljöcertifieringssystemet GEO – Golf Environment Organization.

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson