• Header 1600x500

Nyhetsarkiv

Trygg Idrott

VÄRDEGRUND

Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i ”Idrotten vill” och ”Idrottsrörelsens uppförandekod". Idrottens värdegrund bygger på fyra delar:

 • Glädje och gemenskap
 • Rent spel
 • Allas rätt att vara med
 • Demokrati och delaktighet

Idrottsrörelsen följer FN:s barnkonvention. Alla beslut vi som förening fattar ska utgå från barnens bästa. År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vår förening arbetar aktivt med att bli en mer inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna oavsett

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnicitet
 • religion/trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Läs mer här hur Vreta Klosters arbetat med att ta fram sitt sätt att jobba med Trygg Idrott!

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson