• Header 1600x500

Regeljour

Aktuell jourlista

Aktuell lista återfinns här.


De flesta tävlingar spelas utan domare och när regelfrågor uppkommer måste tävlingsledaren fatta beslut om hur en fråga ska hanteras. Detta gör att många klubbfunktionärer känner en osäkerhet och rädsla för att ställa upp som tävlingsledare. Regeljouren är även ett led i satsningen att från domarkåren erbjuda en bredare service till distriktets klubbar.

Syfte: Att vid förfrågan stötta klubbar och tävlingsledningar inom distriktet med utformning av tävlingsregler, tillfälliga lokala regler och regeltillämpningar. Vidare, att öka kvalitet och regelmedvetenhet hos tävlingsverksamheten hos distriktets klubbar.

Under perioden 1 maj-3 oktober kommer en domare att finnas tillgänglig för regelfrågor.

Vardagar

Under vardagar sker kontakt lättast via e-post. Svar på en fråga kommer inom 24 h. Vid akuta händelser kan kontakt sökas via det telefonnummer som anges på hemsidan, men möjligheten till telefonkontakt kan inte garanteras under vardagar.

Lördag, söndag och helgdagar

Under veckoslut finns en domare nåbar via telefon mellan klockan 08:00 och 20:00. Kontakt vid ej brådskande ärenden kan även ske via e-post och svar kommer då inom 24 h.

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2020 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Staffan Johansson