• Header 1600x500

Historik

Golfens H.45-serie i Östergötland startade säsongen 2004 på initiativ av Johnny Carlsson, Linköpings GK. Inbjudan skickades ut till ett antal klubbar i Östergötland senvintern 2004 och 8 lag anmälde sig. 2017 ändrade vi serien till H40+ vilket innebär att H40 och H50 spelare i samma serie, detta för att Svenska Golfförundet ändrade åldersindelningen centralt samt för att få ett bredare underlag för spelare hos klubbarna.

Historiska slutställningar

Slutställning 2022 blev: 1:a Linköping 70 poäng 2:a Norrköping Söderköping(2) 69 poäng 3:a Motala 60 poäng

Slutställning 2021 blev: 1:a Vadstena 62 poäng 2:a Norrköping Söderköping 55 poäng 3:a Landeryd 1 51 poäng

Slutställning 2020 blev: 1:a Norrköping Söderköping 36 poäng 2:a Vadstena 35 poäng 3:a Linköping 32 poäng

Slutställning 2019 blev: 1:a Norrköping Söderköping 90 poäng 2:a Motala Y 81 poäng 3:a Vadstena 78 poäng

Slutställning 2018 blev: 1:a Motala Y 64 poäng 2:a Linköping 58 poäng 3:a Norrköping Söderköping 48 poäng

Slutställning 2017 blev:

Slutställning 2016 blev:

Slutställningen 2015 blev: 1:a Linköping 96 poäng 2:a Motala 74 poäng 3:a Landeryd 72 poäng

Slutställningen 2014 blev: 1:a Linköping 104 poäng 2:a Landeryd 2, 73 3:a Söderköping 71 poäng

Slutställningen 2013 blev: 1:a Linköping 96 poäng 2:a Bråviken 88 poäng 3:a Landeryd 1, 77 poäng

Slutställningen 2012 blev: 1:a Landeryd 1, 92 poäng 2:a Bråviken 86 poäng 3:a Söderköping 74 poäng

Slutställningen 2011 blev: 1:a Landeryd 80 poäng 2:a Bråviken 68 poäng 3:a Söderköping 66 poäng

Slutställningen 2010 blev: 1:a Bråvikens GK, 84 poäng 2:a Motala GK, 68 poäng 3:a Söderköpingd GK, 52 poäng

Slutställningen 2009 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1, 84 poäng 2:a Bråvikens GK, 80 poäng 3:a Söderköpingd GK, 56 poäng

Slutställningen 2008 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1, 90 poäng 2:a Bråvikens GK, 84 poäng 3:a Söderköpingd GK, 77 poäng

Slutställningen 2007 blev : 1:a Linköpings GK Lag 1 90 poäng 2:a Söderköpings GK 83 " 3:a Landeryds GK 68 "

Slutställningen 2006 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1 2:a Landeryds GK 3:a Norrköpings GK

Slutställningen 2005 blev: 1:a Norrköpngs GK 2:a Linköpings GK Lag 1 3:a Linköpings GK Lag 2

Slutställningen 2004 blev: 1:a Linköping GK Lag 1 2:a Mjölby GK 3:a Vadstena GK

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson