• Header 1600x500

Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation

SISU Idrottsutbildarna står för Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation, vars viktigaste uppgift är att stödja idrottsföreningar i utbildnings och utvecklingsfrågor. Samarbetet mellan föreningen och SISU Idrottsutbildarna utgår från föreningens behov och önskemål. En av de främsta arbetsmetoderna är studiecirkeln.

Vem är SISU Idrottsutbildarna till för?
Det finns en nivå för alla föreningar att inleda sitt samarbete med SISU Idrottsutbildarna på, ingen förening är vare sig för liten eller för stor.

Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna
I SISU Idrottsutbildarna möter du utvecklingsintresserade personer med kompetens och ider. Nyttja utbildningskonsulenten som en resursbank där ni kan hämta hjälp och stöd för föreningens utbildning och utveckling. Tillsammans hittar vi former som passar just er när det gäller ex material till utbildningar, bra föreläsare och fackmän. Vi kan också bistå föreningar som vill satsa på utveckling av sin organisation genom framtidskvällar, styrelseutbildningar och ledarutbildningar.

Vill du veta mer gå in på SISU Idrottsutbildarnas hemsida:
www.sisu.nu

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson